Výcvik probuzeného ženství

Osmiměsíční proces hluboké transformace ženské sexuality a otevření se lásce a důvěře.

Výcvik Probuzeného ženství probíhá ve čtyřech modulech:
1. Chrám Posvátného ženství a Velká matka                          30. srpen – 1. září 2019 
2. Tanec ženského a mužského principu                                  8.  – 10. listopadu 2019
3. Stinná žena, transformační síla temných bohyní               17. – 19. leden 2020
4. Extatická, sexuální a duchovní žena                                    27. – 29. březen 2020

Je to pozvánka k návratu domů – do svých těl, k našim pocitům a k naší duši. 

V tomto výcviku budeme probouzet moc ženské energie skrze Tantrické Bohyně, budeme vytvářet kanál pro lásku a moudrost “Božské Matky”, aby nás provedla bohatým, mocným a náročným vesmírem naší sexuální energie.

Otevřeme se léčení a hlubší intimitě se sebou samými, se životem a s principem tvoření. Ženství roste ve spojení, a společně můžeme navodit skutečné probuzení a opravdovou transformaci.

Během celého výcviku, budeme otvírat naše těla ze vnitř ven za pomocí dechových technik, zvukem, pohybem a tancem.  Budeme používat rituály, meditace a cvičení jemného naladění se pro pevnější ztělesnění. Hravé, bezpečné a pečující prostředí, které společně vytváříme podporuje každou ženu v kruhu,  tak aby probudila svou přirozenou krásu, smyslnost a svou sexuální energii. Budeme zkoumat a poznávat naše ženské chrámy v těle, jako nástroje pro tvoření a výživu života.

° Po každém modulu získáte manuál se shrnutím témat, na kterých jsme pracovaly, a popisem cvičení a meditací.
° Mezi každými moduly bude online mentorovací sezení s asistentkami.
° Výcvik zahrnuje individuální sezení s Komalou, které si můžete vybrat kdykoli v průběhu osmiměsíčního procesu.

                                                 Pro rezervaci a registraci:  DRUNA 

Místo: Trojická 10, Praha 2, poblíž Palackého náměstí a náměstí Pod Emauzy

Probuzené ženství je ucelený osmiměsíční výcvik a lze jej absolvovat pouze jako celek.

Každý modul je intenzivní (pátek 14:30 – 19:30, sobota 9.30 – 19:30, neděle 9.30 – 18h). Možnost přespání v místě konání pro mimopražské účastníky.

Cena 19 900 Kč (cena zahrnuje DPH) při platbě za celý výcvik před prvním modulem a platbě zálohy do 30. července.

Cena 21 000 Kč (cena zahrnuje DPH) při platbě za celý výcvik před prvním modulem a platbě zálohy po 30. červenci.

Cena 23 600 Kč (cena zahrnuje DPH) při rozdělené platbě před jednotlivými moduly (5 900 Kč za modul).

Pro rezervaci místa je v každém případě třeba uhradit zálohu 5 900 Kč. Zbylou částku doplatíte před začátkem modulu.

(Cena zahrnuje: čtyři třídenní moduly, jedno individuální sezení s Komalou a jeden skupinový dvouhodinový online meeting mezi jednotlivými moduly výcviku – celkem tři online setkání.)

Komala také poskytuje individuální terapii. Objednat se můžete emailem nebo telefonicky.

 

Kontakt na organizátora

Druna

kontaktní osoba: 
Romana       T +420 725 449 409     Email:  druna@druna.cz
Zita Pavlištová       T +420 723 253 757     Email:   zi@druna.cz
David Apltauer       T +420 723 078 959     Email:  david@druna.cz

Kontakt na lektorku