Výcvik pro život VI. - Třetí oko

Vnitřní vize a intuice

4. - 9. října 2019

 

Cesta úrovněmi lidského vědomí podle sedmi energetických center. Program celého výcviku má sedm bloků:
1. Základní čakra:  vyživení kořenů                    (2020)   
2. Sakrální čakra: pocity, plynutí, spojení          (2020)
3. Solární čakra: vlastní síla a energie                (2021)
4. Srdeční čakra: láska, vztahy, kreativita          1. – 6. února 2019
5. Krční čakra: komunikace, kreativita               7. – 12. června 2019
6. Třetí oko: vnitřní vize a intuice                        4. – 9. října 2019
7. Korunní čakra: vědomí a spiritualita              31. ledna - 5. února 2020

Cílem této práce je otevřít se plnému potenciálu nás jako lidské bytosti, znovu se spojit se svou esenciální povahou a aplikovat naše vnitřní objevy na náš každodenní život.
Je to proces, v němž se učíme porozumět různým rozměrům toho, co to znamená být naživu, kde do hloubky prozkoumáváme mnoho aspektů toho, co to znamená být člověkem, tím, že procházíme všemi úrovněmi zkušenostmi: Přežití a manifestace;  Emocionální tok a spojení; Síla a energie; Sáska a vztah; Komunikace a kreativita; Vnitřní vize a intuice; Vědomí a smysl života.

VÝCVIK PRO ŽIVOTV je rozdělen do sedmi modulů, každý z nich trvá 5 dní. V každém modulu se zaměříme na jedno energetické centrum a budeme objevovat fyzické, emocionální, psychické a duchovní aspekty tohoto centra. Prostřednictvím tohoto výcviku se naučíte ucelenému systému lidského vědomí a způsobům, jak ho aplikovat v životě.
To vám dá mocné nástroje pro práci se sebou i s ostatními, a spojí vás to s vaší přirozenou schopností chovat se hlubším, více milujícím a vědomím způsobem – k sobě, partnerům, rodině, přátelům, klientům, zaměstnancům, spolupracovníkům, a ke společenským strukturám a organizacím vaší kultury a světa.

Práce sleduje ucelenou mapu čakrového systému a vývojové fáze lidského vědomí. Přístup je dynamickou rovnováhou mezi vědeckým poznáním a evoluční spiritualitou, který v sobě sdružuje nové objevy neurověd a meditační praktiky.

Každý modul je ucelený sám o sobě a můžete se zúčastnit kteréhokoli z nich i jednotlivě.
Pouze pro 6. a 7. modul vyžadujeme předchozí účast alespoň v jednom z předcházejících modulů.

6. Třetí oko – vnitřní vize a intuice

Šestá čakra je známá jako „Třetí oko“ a nachází se uprostřed čela mezi obočím. Souvisí také s očima, ušima a epifýzou. Mezi její kvality patří intuice, vhled, symbolické myšlení, abstrakce, imaginace, mimosmyslové vnímání, sny a vize. Jejím živlem je světlo.

Podstatou šesté čakry je schopnost vidět a vnímat s jasností a vizí. Skrze ni se můžeme podívat do svého nitra a vidět sami sebe, přesahující svou vlastní identitu, omezenou mysl a osobní vzorce.Touto čakrou hledáme světlo vědomí a učíme se zaměřovat toto světlo tak, aby náš pohled byl jasný. Její energie je zachycena v obrazech, myšlenkách a vizích a slouží jako předloha pro samotné uskutečnění.

Je-li šestá čakra uzavřená, mysl se zužuje, stává se zmatenou, nesoustředěnou a těžko rozlišujeme mezi realitou a fantazií. To vede k nutkavým myšlenkám, omezené imaginaci a neschopnosti sledovat svou vizi.

Seminář se koná v Buchově, Postupice u Prahy, Postupice 3, 257 01 Postupice

Začátek v pátek 4. října večer. Konec ve středu 9. února odpoledne po obědě.

Cena:
10 800 Kč (včetně DPH 21%) při platbě zálohy do 8. září
Po tomto datu je cena 11 600 Kč (včetně DPH 21%).
Platby na základě vystavené faktury, kterou obdržíte e-mailem po odeslání registračního formuláře.

Rezervace místa: místo máte rezervováno po zaplacení povinné zálohy 4 900 Kč. Doplatek ceny workshopu je splatný k datu jeho začátku (na doplatek Vám vystavíme doplatkovou fakturu).
Pokud jste nebyli účastníkem předešlého modulu, můžeme Vás nyní registrovat pouze jako Zájemce. Do 3.7. 2019 platí přednost pro stávající účastníky výcviku. Pokud máte zájem prosím registrujte se jako zájemce.

Cena nezahrnuje ubytování a jídlo, které se platí zvlášť přímo na místě. Ubytování 250 Kč / noc na matraci ve vlastních spacácích, nebo 350 Kč / noc na posteli s lůžkovinami. Strava 320 Kč/den.
Ubytování a strava se platí zvlášť v hotovosti na místě.

Ti, kdo zahájí výcvik od 1. čakry a projdou jej v plánovaných termínech až do konce, budou důležitým a silným jádrem skupiny. Tito účastníci dostanou na konci výcviku (při 7. čakře) slevu ve výši 1 200 Kč za každý absolvovaný modul tohoto výcviku 2019 – 2020.

Sleva 25% pro účastníky, kteří již tuto čakru absolvovali v předchozích výcvicích a chtějí si ji zopakovat.
(Nezahrnuje ubytování a stravu).

Kontakt na organizátora

DRUNA

kontaktní osoba:

Romana       T +420 725 449 409     Email:  druna@druna.cz
Zita Pavlištová       T +420 723 253 757     Email:   zi@druna.cz
David Apltauer       T +420 723 078 959     Email:  david@druna.cz

Kontakt na lektory

Komala de Amorim & Gregor Khushru Steinmauer
info@trainingforlife.eu