Uzdravení vnitřního dítěte

20. - 22. září 2019

 

Uzdravení vnitřního dítěte

Je to práce zasvěcení do toho stát se plně dospělou lidskou bytostí. Je to cesta, jak vědomě znovu vytvořit bezpečný, laskavý a přívětivý prostor, který jsme všichni potřebovali jako děti.
Společně přijmeme a léčíme naše minulá zranění a naši přirozenou energii, aby se mohly plně projevit esenciální kvality naší duše – jako naše tělo, emoce, pocit já a spojení se životem.

Většina obtíží, s nimiž se setkáváme jako dospělí, při vztahování k lidem, k životu a nám samotným, má svůj původ v prvních sedmi letech našeho života. V těchto raných letech – když jsme nedostali lásku, péči a dotyk, které jsou primární potřebou každého dítěte, a namísto toho se nám dostalo trestu, nepřijetí nebo zanedbávání – vytváříme si ochranné vrstvy, abychom toto zranění necítili.
Tyto vrstvy – které se projevují v našem fyzickém, emočním a mentálním těle – zakrývají naše esenciální kvality a skutečný potenciál, s nímž se všichni rodíme.

V tomto kurzu se znovu spojíme se svou dětskou energií – což jsou emočně mladší části nás, které stále žijí v našem těle a psyché. Když si těchto mladších já nejsme vědomí, vytvářejí celou škálu symptomů, které se dotýkají všech oblastí našeho života. Tyto energie čekají na to, aby byly viděny, rozpoznány, pocítěny a integrovány do našeho dospělého vědomí.

Přebíráme zodpovědnost za svůj život a začínáme vidět zkušenosti z minulosti jako příležitost k růstu. Učíme se dávat prostor a absorbovat do našeho systému živost, spontaneitu, čerstvost, emoční spojení a tvořivost naší esenciální energie.


Místo
: bude upřesněno, pravděpodobně Praha

Cena:
5 300 Kč (včetně DPH 21%)
4 900 Kč (včetně DPH 21%) při platbě do 18. 09. 2019
úhrada na základě vystavené faktury (obdržíte e-mailem po odeslání registračního formuláře)

Rezervace místa: místo máte rezervováno po zaplacení povinné zálohy 2 500 Kč. Doplatek ceny workshopu je splatný k datu jeho začátku (na doplatek Vám vystavíme doplatkovou fakturu).

Ubytování: Mimopražští účastníci mohou přespat na místě v Limpid Works (místo je pro 5 osob). Pro další informace a rezervace kontaktujte prosím Gunes, přímo v Limpid Works: gunescoban@gmail.com   +420 608 334 783

Začátek/konec:
pátek od 9.30 do 19.30
sobota od 9.30 do 19.30
neděle od 9.30 do 17.30

Kontakt na organizátora

True Self s.r.o.
kontaktní osoba: Václav Němeček
info@komala-gregor.cz, 776 625 165

Kontakt na lektorku