Uzdravení vnitřního dítěte

29. listopadu – 1. prosince 2019

 

Uzdravení vnitřního dítěte

Je to práce zasvěcení do toho stát se plně dospělou lidskou bytostí. Je to cesta, jak vědomě znovu vytvořit bezpečný, laskavý a přívětivý prostor, který jsme všichni potřebovali jako děti.
Společně přijmeme a léčíme naše minulá zranění a naši přirozenou energii, aby se mohly plně projevit esenciální kvality naší duše – jako naše tělo, emoce, pocit já a spojení se životem.

Většina obtíží, s nimiž se setkáváme jako dospělí, při vztahování k lidem, k životu a nám samotným, má svůj původ v prvních sedmi letech našeho života. V těchto raných letech – když jsme nedostali lásku, péči a dotyk, které jsou primární potřebou každého dítěte, a namísto toho se nám dostalo trestu, nepřijetí nebo zanedbávání – vytváříme si ochranné vrstvy, abychom toto zranění necítili.
Tyto vrstvy – které se projevují v našem fyzickém, emočním a mentálním těle – zakrývají naše esenciální kvality a skutečný potenciál, s nímž se všichni rodíme.

V tomto kurzu se znovu spojíme se svou dětskou energií – což jsou emočně mladší části nás, které stále žijí v našem těle a psyché. Když si těchto mladších já nejsme vědomí, vytvářejí celou škálu symptomů, které se dotýkají všech oblastí našeho života. Tyto energie čekají na to, aby byly viděny, rozpoznány, pocítěny a integrovány do našeho dospělého vědomí.

Přebíráme zodpovědnost za svůj život a začínáme vidět zkušenosti z minulosti jako příležitost k růstu. Učíme se dávat prostor a absorbovat do našeho systému živost, spontaneitu, čerstvost, emoční spojení a tvořivost naší esenciální energie.

                                               
 Pro rezervaci a registraci:
 DRUNA 

Místo: Trojická 10, Praha 2, poblíž Palackého náměstí a náměstí Pod Emauzy

Dílna je intenzivní (pátek a sobota 9.30 – 19.30h a neděle 9.30 – 18h). Možnost přespání v místě konání pro mimopražské účastníky (po předchozí domluvě).

Cena 4 850 Kč s DPH při platbě zálohy do 29. října.

Po tomto datu je cena 5 250 Kč s DPH.

Pro rezervaci místa je třeba uhradit zálohu 1 550 Kč.

 
 Komala bude také dávat individuální osobní sezení.

 

Kontakt na organizátora

Druna

kontaktní osoba: 
Romana       T +420 725 449 409     Email:  druna@druna.cz
Zita Pavlištová       T +420 723 253 757     Email:   zi@druna.cz
David Apltauer       T +420 723 078 959     Email:  david@druna.cz

Kontakt na lektorku