Výcvik pro život V. - Krční čakra

komunikace a kreativita

7. - 12. června 2019

 

Cesta úrovněmi lidského vědomí podle sedmi energetických center. Program celého výcviku má sedm bloků: 
1. Základní čakra:  vyživení kořenů                    (2020)   
2. Sakrální čakra: pocity, plynutí, spojení          (2020)
3. Solární čakra: vlastní síla a energie                (2021)
4. Srdeční čakra: láska, vztahy, kreativita          (2021)
5. Krční čakra: komunikace, kreativita               7. – 12. června 2019
6. Třetí oko: vnitřní vize a intuice                        4. – 9. října 2019
7. Korunní čakra: vědomí a spiritualita              31. ledna - 5. února 2020

Cílem této práce je otevřít se plnému potenciálu nás jako lidské bytosti, znovu se spojit se svou esenciální povahou a aplikovat naše vnitřní objevy na náš každodenní život.
Je to proces, v němž se učíme porozumět různým rozměrům toho, co to znamená být naživu, kde do hloubky prozkoumáváme mnoho aspektů toho, co to znamená být člověkem, tím, že procházíme všemi úrovněmi zkušenostmi: Přežití a manifestace;  Emocionální tok a spojení; Síla a energie; Sáska a vztah; Komunikace a kreativita; Vnitřní vize a intuice; Vědomí a smysl života.

VÝCVIK PRO ŽIVOT je rozdělen do sedmi modulů, každý z nich trvá 5 dní. V každém modulu se zaměříme na jedno energetické centrum a budeme objevovat fyzické, emocionální, psychické a duchovní aspekty tohoto centra. Prostřednictvím tohoto výcviku se naučíte ucelenému systému lidského vědomí a způsobům, jak ho aplikovat v životě.
To vám dá mocné nástroje pro práci se sebou i s ostatními, a spojí vás to s vaší přirozenou schopností chovat se hlubším, více milujícím a vědomím způsobem – k sobě, partnerům, rodině, přátelům, klientům, zaměstnancům, spolupracovníkům, a ke společenským strukturám a organizacím vaší kultury a světa.

Práce sleduje ucelenou mapu čakrového systému a vývojové fáze lidského vědomí. Přístup je dynamickou rovnováhou mezi vědeckým poznáním a evoluční spiritualitou, který v sobě sdružuje nové objevy neurověd a meditační praktiky.

Každý modul je ucelený sám o sobě a můžete se zúčastnit kteréhokoli z nich i jednotlivě.
Pouze pro 6. a 7. modul vyžadujeme předchozí účast alespoň v jednom z předcházejících modulů.

5. Krční čakra – komunikace a kreativita
Pátá čakra představuje naši tvůrčí jedinečnost a odpovídá způsobům, jakými se vyjadřujeme. Podstata této čakry spočívá v hledání rezonance a harmonie se vším, co kolem nás vibruje.
Vztahuje se ke krku, ústům, čelisti a jazyku a je spojena s elementem „zvuku“ (éteru).

Vyjadřování našeho přirozeného Já nebylo obvykle během výchovy podporováno, často bylo dokonce potlačováno. Proto jsme se naučili vztahovat se ke světu skrze masku své osobnosti a skrze určitý systém víry.
Když se naučíme dávat prostor své vnitřní realitě a vyjadřovat svou pravdu, stáváme se schopnými vědomě komunikovat s vnějším světem, nalézat správná slova a správný výraz, který umožňuje skutečné živoucí setkání.

Jasná komunikace je v přímém vztahu k tvořivosti. Když se začnu znovu propojovat se svým nitrem a jasně vyjadřovat sebe sama ve vnějším světě, skrze má slova, skutky a přítomnost, nejsem už otrokem životních podmínek a událostí, které se dějí v mém životě. Přebírám zodpovědnost a začínám znovu vytvářet svou realitu.

Seminář se koná v Buchově, Postupice u Prahy, Postupice 3, 257 01 Postupice

Začátek ve pátek 7. června večer. Konec ve středu 12. června odpoledne po obědě.

Cena:
10 800 Kč (včetně DPH 21%) při platbě zálohy do 11. května.
Po tomto datu je cena 11 600 Kč (včetně DPH 21%).
Platby na základě vystavené faktury, kterou obdržíte e-mailem po odeslání registračního formuláře.

Rezervace místa: místo máte rezervováno po zaplacení povinné zálohy 4 900 Kč. Doplatek ceny workshopu je splatný k datu jeho začátku (na doplatek Vám vystavíme doplatkovou fakturu).

Cena nezahrnuje ubytování a jídlo, které se platí zvlášť přímo na místě. Ubytování 250 Kč / noc na matraci ve vlastních spacácích, nebo 350 Kč / noc na posteli s lůžkovinami. Strava 320 Kč/den.

Ubytování a strava se platí zvlášť v hotovosti na místě.

Ti, kdo zahájí výcvik od 1. čakry a projdou jej v plánovaných termínech až do konce, budou důležitým a silným jádrem skupiny. Tito účastníci dostanou na konci výcviku (při 7. čakře) slevu ve výši 1 200 Kč za každý absolvovaný modul tohoto výcviku 2019 – 2020.

Sleva 25% pro účastníky, kteří již tuto čakru absolvovali v předchozích výcvicích a chtějí si ji zopakovat.
(Nezahrnuje ubytování a stravu).

Kontakt na organizátora

True Self s.r.o.
kontaktní osoba: Václav Němeček
info@komala-gregor.cz, 776 625 165

Kontakt na lektory

Komala de Amorim & Gregor Khushru Steinmauer
info@trainingforlife.eu